Plecând de la planificarea urbană și amenajarea peisageră, la fiecare proiect de amenajare exterioară pe care îl realizăm, ținem cont de elementele culturale, și nu numai, ce se regăsesc în zona acestuia. Printre proiectele de amploare regăsim amenajarea unui parc de distracții tematic, inspirat din zonele etnice ale României.

În urma analizei zonei, s-a remarcat un mare potențial al parcului, dar și o serie de disfuncționalități care îi inhibă dezvoltarea. Strategia de refuncționalizare și reamenajare a zonei constă în valorificarea potențialului existent, pentru a întări identitatea aleasă, îmbunătățirea imaginii urbane corespunzătoare statutului său, a cadrului natural, al funcționalităților și relațiilor cu vecinătățile, pentru a asigura o dezvoltare durabilă pe termen lung.
Proiectul a propus o abordare sustenabilă a parcului la nivel ecologic, social și economic pentru a asigura maximum de eficiență și impact.